Finn-Håkon Kvinge

ANESTESILEGE / AMBULANSEARBEIDER


instruktorer-finken

Finn-Håkon er lege og autorisert ambulansearbeider. Han har erfaring fra Forsvaret og jobber nå som anestesilege. Som student var han med å grunnlegge Oslo akuttmedisinske studentforening og har siden det beholdt sin interesse for undervisning og kunnskapsformidling. Han er lidenskapelig opptatt av både prehospital og inhospital akuttmedisin, og som instruktør er han særlig opptatt av grunnleggende akuttmedisinske behandlingsprinsipper.

Finn-Håkon er en av grunnleggerne av Akuttundervisning. Utover å undervise i de fleste av våre kurskonsepter er han en av de ansvarlige for faglig kvalitetssikring og kursutvikling.