Simen Holm

SYKEPLEIER / PARAMEDIC


instruktorer-simen

Simen er utdannet sykepleier og ambulansearbeider, og har senere tatt etterutdanning som paramedic. Med bred erfaring innenfor prehospital akuttmedisin er Simen opptatt av enkel og folkelig formidling, men med fast forankring i nasjonale retningslinjer og gjeldene behandlingsprinsipper. Simen har også verdifull erfaring som sykepleier innenfor psykiatrien.