Kristoffer Øverli Andersen

PARAMEDIC / MEDISINSTUDENT


instruktorer-kristoffer

Kristoffer studerer medisin på universitetet og har parallelt tatt «nasjonal paramedic-utdanning» ved NTNU. Han har fagbrev som ambulansearbeider og erfaring som sanitetssoldat med utenlandstjeneste i Forsvaret. Kristoffer har et brennende engasjement for akuttmedisin, og er opptatt av sunn fornuft og enkel formidling av fagstoff.

Kristoffer er en av grunnleggerne av Akuttundervisning og er et aktivt medlem av firmaets styre. Utover å undervise i de fleste av våre kurskonsept har han hovedansvar for økonomien i tillegg til vår visuelle profil, nettsider og økonomi.