Akuttundervisning

Oslo 23.11.2020

Grunnleggende blodgasstolkning

Ledige plasser
Pris per person: 480,-

Praktisk informasjon

  • Når: 14.05.20 Kl. 17:00-21:00
  • Hvor: Forskningsparken
  • Adr.: Gaustadalléen 21, 0373 Oslo, Norway
  • Passer for helsepersonell og studenter
  • 480,- per person

Hva lærer du?

  • Indikasjoner og kontraindikasjoner
  • Basal sirkulasjon- og respirasjonsfysiologi
  • Oksygenering og ventilasjon
  • Syre-baseforstyrrelser
  • Systematisk tolkning av blodgass

Åpent kurs i grunnleggende blodgasstolkning

Kurset er åpent for alle med interesse for å øke og øve sine ferdigheter i grunnleggende blodgasstolkning.

Vårt splitter nye kurs i grunnleggende blodgasstolkning har som mål at du skal kunne vurdere pasientens oksygeneringsstatus, gjenkjenne de vanligste syre-baseforstyrrelsene, og gjøre deg noen tanker om hva disse kan skyldes. Kurset varer i 4 timer og består av både teori og tolkningsøvelser.

Kurset passer blant annet for sykepleiere, sykepleierstudenter, medisinstudenter, leger og øvrig helsepersonell som ønsker å bli tryggere på blodgass eller friske opp tidligere kunnskaper! I forbindelse med kurset har vi laget et lite huskekort i lommeformat med oversikt over viktige aspekter ved blodgasstolkning.

Kursprisen inkluderer et huskekort trykket på solid plast i lommeformat som utleveres på kursdagen. Alle deltakere får kursbevis ved fullført kurs.

Husk at påmelding er bindende, se forøvrig våre betingelser. Vær oppmerksom på at det i forbindelse med påmelding til våre åpne kurs må opprettes egen profil i vår nettportal for hver deltaker.

Instruktører