Arkiv

Foredrag og kurs i akuttmedisin

Foredrag og kurs i akuttmedisin

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Praktisk informasjon

 • Varighet etter avtale
 • Digitalt eller fysisk på Østlandet
 • Spesialtilpasset deres behov
 • Kursbevis til alle deltagere
 • Ta kontakt for pris

Eksempel på innhold

 • Forgiftninger
 • Akutt sykt barn
 • Laboratorieprøver
 • Generell akuttmedisin (ABCDE, HLR)
 • Anafylaksi

FOREDRAG OG KURS I AKUTTMEDISIN

Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag i akuttmedisin og andre medisinske temaer. Vi har leger og annet helsepersonell med ulik erfaring og kompetanse, slik at vi kan tilby spesialtilpasset undervisning til for eksempel legevakt, ambulansetjeneste, KAD, hjemmesykepleie, sykehjem og sykehus.

Vi tilbyr engasjerende og interaktiv undervisning enten i digital eller fysisk form. Tidligere har vi holdt undervisning  i for eksempel akutt sykt barn, traumatologi, blodprøver, anafylaksi og brystsmerter. Ta kontakt om dere har et spesifikt tema dere ønsker undervisning i.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

ekg03

Grunnleggende EKG-tolkning

Grunnleggende EKG-tolkning

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

ekg03

Praktisk informasjon

 • 4 timers varighet
 • ca. 30 personer
 • Fysisk eller digitalt
 • Passer for helsepersonell
 • Priser fra 14900,- per gruppe

Hva lærer du?

 • Basal hjerteanatomi og fysiologi
 • Det normale EKG
 • Systematisk EKG-tolkning
 • Arytmier og ledningsforstyrrelser
 • Iskemi og infarkt

AKUTTUNDERVISNINGS KURS I GRUNNLEGGENDE EKG-TOLKNING

EKG er et enkelt og lett tilgjengelig verktøy for å diagnostisere sykdom i hjertet. Vi mener at alt helsepersonell som forventes å håndtere et EKG-apparat bør kunne gjenkjenne klassiske EKG-forandringer. Dette vil bedre kommunikasjonen mellom de forskjellige delene av behandlingsapparatet, og til syvende og sist være til pasientens beste. I tillegg er EKG-tolkning gøy!

Vårt populære EKG-kurs har som mål at du skal kunne gjenkjenne et normalt EKG samt de vanligste patologiske EKG-forandringene. Kurset varer i 4 timer og består av både teori og tolkningsøvelser.

Kurset passer blant annet for ambulansearbeidere, paramedics, sykepleiere, sykepleierstudenter, medisinstudenter, leger og øvrig helsepersonell som ønsker å bli tryggere på EKG eller friske opp tidligere kunnskaper!

I forbindelse med kurset har vi laget et eget kompendium i EKG-tolkning, samt et lite huskekort i lommeformat med oversikt over systematisk tilnærming til et EKG. Kompendiet er fritt tilgjengelig digitalt og kan leses ved å klikke her (åpnes i nytt vindu).

Prisen er 14 900,- for 4 timer kurs for inntil 30 personer. Kurset kan gjennomføres både fysisk på Østlandet eller digitalt.

Alle kurspriser inkluderer digital utgave av EKG-kompendiet, samt et arbeidshefte med eksempel-EKG. Alle deltakere får kursbevis ved gjennomført kurs.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Blodgass

Grunnleggende blodgasstolkning

Grunnleggende blodgasstolkning

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Blodgass

Praktisk informasjon

 • 4 timers varighet
 • ca. 30 personer
 • I deres eller våre lokaler
 • Passer for helsepersonell
 • Priser fra 14900,- per gruppe

Hva lærer du?

 • Indikasjoner og kontraindikasjoner
 • Basal sirkulasjon- og respirasjonsfysiologi
 • Oksygenering og ventilasjon
 • Syre-baseforstyrrelser
 • Systematisk tolkning av blodgass

AKUTTUNDERVISNINGS KURS I GRUNNLEGGENDE BLODGASSTOLKNING

Blodgass er en viktig blodprøve som tas av de fleste kritisk syke pasienter i akuttmottaket. Prøven gir viktig informasjon om pasientens pustefunksjon, blodsirkulasjon, elektrolyttnivåer og syre-basestatus – komplekse system med stort potensiale for alvorlig sykdom.

Det er ikke alltid lett å skjønne resultatene som blir presentert, men selv tilsynelatende små avvik i resultatene kan være av stor betydning for hvordan man behandler pasienten videre. Vi mener at alt helsepersonell som forventes å ta en blodgass bør kunne gjøre en grunnleggende vurdering av pasientens blodgassprøve. Dette vil bedre kommunikasjonen mellom de forskjellige delene av behandlingsapparatet, og til syvende og sist være til pasientens beste. I tillegg er blodgasstolkning gøy!

Vårt splitter nye kurs i grunnleggende blodgasstolkning har som mål at du skal kunne vurdere pasientens oksygeneringsstatus, gjenkjenne de vanligste syre-baseforstyrrelsene, og gjøre deg noen tanker om hva disse kan skyldes. Kurset varer i 4 timer og består av både teori og tolkningsøvelser.

Kurset passer blant annet for sykepleiere, sykepleierstudenter, medisinstudenter, leger og øvrig helsepersonell som ønsker å bli tryggere på blodgass eller friske opp tidligere kunnskaper!

Prisen er 14 900,- for 4 timer kurs for inntil 30 personer. Kurset kan gjennomføres både fysisk på Østlandet eller digitalt.

Alle kurspriser inkluderer digital utgave av vårt blodgasskompendium med arbeidsoppgaver. Alle deltakere får kursbevis ved gjennomført kurs.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

kurs-AHLR01

AHLR (NRR)

AHLR (NRR)

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

kurs-AHLR01

Praktisk informasjon

 • 4 timers varighet (+ e-læring)
 • 6 personer per gruppe
 • I deres eller våre lokaler
 • Passer for helsepersonell med akuttansvar
 • 2 650,- per deltaker (15% studentrabatt)

Hva lærer du?

 • Repetisjon av basal HLR
 • «Kjeden som redder liv»
 • Luftveishåndtering (tilpasset ditt nivå)
 • AHLR-sløyfen
 • Sikker bruk av aktuelle medikamenter

KURS I AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR)

AHLR er et kurs for helsepersonell med fokus på praktisk trening i avansert behandling av hjertestans. Her lærer du å behandle hjertestans i team med basal HLR, defibrillering, mer avanserte hjelpemidler og medikamenter.

Kurset er utarbeidet og godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) etter gjeldende nasjonale retningslinjer. Det består av en teoretisk e-læringsmodul i tillegg til den praktiske kursdagen med utelukkende fokus på ferdighets- og scenariotrening. Scenariene på kurset blir tilpasset ditt arbeidssted.

Kurset passer spesielt for helsepersonell som jobber innen anestesi, intensiv, legevakt, akuttmottak, offshore eller lignende, samt profesjonelt ambulansepersonell. Kurset er dessuten et krav for flere spesialistutdannelser for leger.

Målet for dagen er at alle skal få prøvd seg i de ulike rollene i et stansteam. Dette gjennom 5-6 realistiske teambaserte hjertestansscenarier.

Kurset krever at du behersker de basale ferdighetene som inngår i AHLR før påmelding. Det innebærer basal hjerte-lungeredning, grunnleggende luftveishåndtering, venekanylering og medikamenthåndtering. Ved manglende forkunnskaper kan kurset gjøres om til et dagskurs i AHLR (7-8 timer) der man først tar for seg disse ferdighetene. Dette anbefales for eksempel for studenter eller helt nyutdannede med begrenset erfaring.

Pris per person er 2 650,- (10% studentrabatt).
Gruppepris for kurs på avtalt tidspunkt i deres lokaler er 12 800,- inkl. e-læring (tilsvarer 2 135,- per pers ved 6 deltakere)

Alle kursdeltakere får kursbevis/sertifisering utstedt av NRR ved fullført og bestått kurs.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

kurs-AHLR01

AHLR Dagskurs (NRR)

AHLR Dagskurs (NRR)

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

kurs-AHLR01

Praktisk informasjon

 • 7-8 timers varighet (+ e-læring)
 • 6 personer per gruppe
 • I deres eller våre lokaler
 • Passer for studenter og nyutdannede
 • 2.950,- per deltaker (15% studentrabatt)

Hva lærer du?

 • Repetisjon av basal HLR
 • «Kjeden som redder liv»
 • Luftveishåndtering (tilpasset behov)
 • AHLR-sløyfen
 • Sikker bruk av aktuelle medikamenter

DAGSKURS I AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR)

Vi tilbyr et utvidet dagskurs i Avansert HLR for deg som har noe begrenset erfaring med AHLR fra før. Dette gir en utvidet oppfriskning i basale ferdigheter som basal hjerte-lungeredning, bruk av hjertestarter, grunnleggende luftveishåndtering og venekanylering, i tillegg til det 4 timer lange AHLR-kurset hvor du lærer å behandle hjertestans i team med basal HLR, defibrillering, mer avanserte hjelpemidler og medikamenter.

Dagskurset er sammensatt av NRRs kurs Avansert HLR (AHLR) og HLR for helsepersonell (HHLR), og gir sertifisering i begge kurs.

Dette utvidede kurset anbefales blant annet for medisin-, sykepleie- og andre helsefagstudenter. Det passer også nyutdannede eller deg som ønsker ekstra ferdighetstrening sammen med ditt AHLR-kurs.

Vi tilbyr også ordinære effektive AHLR-kurs á 4 timer varighet med utelukkende fokus på trening i avansert behandling av hjertestans iht. NRRs retningslinjer.

Kurset er utarbeidet og godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) etter gjeldende nasjonale retningslinjer. Det består av en teoretisk e-læringsmodul i tillegg til den praktiske kursdagen med utelukkende fokus på ferdighets- og scenariotrening. Scenariene på kurset blir tilpasset ditt arbeidssted.

Målet for dagen er at alle skal få prøvd seg i de ulike rollene i et stansteam. Dette gjennom minimum 6 realistiske hjertestansscenarier.

Pris per person er 2 950,- (15% studentrabatt).
Gruppepris for kurs på avtalt tidspunkt i deres lokaler er 14 500,- inkl. e-læring (tilsvarer 2 420,- per pers ved 6 deltakere)

Alle kursdeltakere får kursbevis/sertifisering som HHLR og AHLR-utøver utstedt av NRR ved fullført og bestått kurs.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

GRUNNLEGGENDE AKUTTFARMAKOLOGI

GRUNNLEGGENDE AKUTTFARMAKOLOGI

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Praktisk informasjon

 • 4 timers varighet
 • ca. 30 personer
 • Fysisk eller digitalt
 • Passer for helsepersonell
 • Priser fra 14900,- per gruppe

Hva lærer du?

 • Administrasjon av legemidler
 • Farmakokinetikk og farmakodynamikk
 • Medikamenter ved hjerte- og lungesykdom
 • Smerte- og kvalmestillende
 • Medikamenter ved overdose, kramper, anafylaksi mm.

KURS I GRUNNLEGGENDE AKUTTFARMAKOLOGI

Med samme pedagogiske plattform som våre EKG- og blodgasskurs drar vi dere gjennom det dere må kunne om farmakologi ifm. akutt syke og skadde pasienter. Kurset passer for alt helsepersonell med interesse for å øke sine ferdigheter i grunnleggende akuttfarmakologi. Vi har god erfaring med å tilpasse kurset til legevakt, KAS ambulansetjeneste, sykehjem og ulike sykehusavdelinger.

Kurset er en kombinasjon av foredrag, interaktive caser/oppgaver hvor alle deltakere får mulighet til å stille spørsmål.

Vi går gjennom vanlige medikamenter brukt i behandling av en rekke akutte sykdomstilstander, samt litt grunnleggende farmakologi som alle bør kunne. Deltagerne blir tryggere på hva de skal gi og når. De lærer mer om hvordan medikamentene virker. Hva de skal være spesielt obs på, og ikke minst når det er riktig å ikke gi et medikament.

Prisen er 14 900,- for 4 timer kurs for inntil 30 personer. Kurset kan gjennomføres både fysisk på Østlandet eller digitalt.

Alle kurspriser inkluderer digital utgave av vårt kompendium i akuttfarmakologi. Alle deltakere får kursbevis ved gjennomført kurs.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?