Akuttundervisning

Elektroder, Zoll CPR-D Padz


  • Zoll CPR-D Padz
  • Unike elektroder - gir feedback på kompresjoner
  • Hele 5 års holdbarhet
  • Kan brukes med alle Zoll hjertestartere

Zoll CPR-D Padz for bruk med Zoll hjertestartere - 1 790 (2 238,- inkl. mva)

Dette er Zolls unike elektroder som vurderer dine kompresjoner og gir tilbakemelding på dybde og takt. Elektrodene har en unik utforming da de henger sammen som en enhet, og gjør elektrodeplasseringen enkel for førstehjelperen.

Kontakten er universell for Zoll hjertestartere og gjør elektroden mulig å bruke både med Zoll AED Plus og Zoll AED Pro.

Zoll CPR-D Padz har som en av få elektroder på markedet hele 5 års holdbarhet!

Elektrodebytte kan enkelt gjøres selv. Se hvordan i bruk sammen med Zoll AED Plus her.

Se video ved oppsett med Zoll AED Plus: