Akuttundervisning

Elektroder, Zoll Pedi-Padz barnelektrode


  • Zoll Pedi-Padz
  • Initialiserer «Intelligent hjelp til barn»
  • 2 års holdbarhet
  • Kan brukes med alle Zoll hjertestartere

Zoll Pedi-Padz for bruk med Zoll hjertestartere - 1 190 (1 488,- inkl. mva)

Dette er Zolls elektroder for barn under 8 år eller som veier mindre enn 25 kilo. Disse vil nedjustere energinivået i hjertestarteren automatisk og tilpasse dette til barnets størrelse.

Kontakten er universell for Zoll hjertestartere og gjør elektroden mulig å bruke både med Zoll AED Plus og Zoll AED Pro.

Zoll Pedi-Padz leveres med 2 års holdbarhet.

Elektrodebytte kan enkelt gjøres selv. Se hvordan i bruk sammen med Zoll AED Plus her.