Akuttundervisning

Akuttmedisin for legevaktspersonell

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Praktisk informasjon

  • 15 timers varighet (2 dager)
  • 16-48 deltakere
  • I deres eller våre lokaler
  • For alt helsepersonell i legevakt
  • Pris: 5000,- per deltaker

Hva lærer du?

  • ABCDE-prinsippet
  • Den akutt syke pasient
  • Den akutt skadde pasient
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Praktisk ferdighetstrening

Praktisk del av «Kurs i akuttmedisin for legevaktspersonell»

Akuttundervisning er godkjent kursarrangør og tilbyder av praktisk del av «Kurs i akuttmedisin for legevaktspersonell» - på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Med geografisk utfordrende forhold og store avstander mellom sykehus spiller de kommunale legevaktene en avgjørende rolle ved akutt sykdom og skade. I Akuttmedisinforskriften fra 2015 ble blant annet kravene til personell i legevakt skjerpet ved at alt helsepersonell i legevakt skal gjennomføre dette obligatoriske kurset i akuttmedisin innen 01.05.2021.

Rammeplanen for kurset er utarbeidet av Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm). Kurset er skreddersydd for legevakter og fokuserer på systematisk undersøkelse og behandling etter ABCDE-prinsippet, kommunikasjon, samarbeid og akuttmedisinske ferdigheter i praksis. Under kurset vil deltakende leger, sykepleiere og øvrig helsepersonell få øve på sine ulike roller i teamet når dere må samarbeide om å løse akuttmedisinske problemstillinger gjennom realistisk simulering.

Før deltakelse på denne praktiske delen av kurset må teoretisk del (nettkurs utarbeidet av Nklm) være gjennomført og bestått.

Vår filosofi er at man alltid skal øve så virkelighetsnært som mulig. Vi vektlegger derfor realistiske scenarier og benytter identisk utstyr til simulering som man ville hatt tilgjengelig i en skarp situasjon.

I rammeplanen understrekes det, i tråd med vår filosofi, at det enkelte kurs som gjennomføres bør ha en sterk lokal forankring og at blant annet den akuttmedisinske simuleringen under kurset skjer i realistiske omgivelser.

Vi tilbyr derfor å reise ut til den enkelte kommune eller legevakt på forespørsel, for å gjennomføre skreddersydde kurs med vårt mobile simuleringsutstyr i deres vante arbeidsmiljø. Du vil også kunne finne planlagte kurs i vår kurskalender. Klikk på ta kontakt og send oss en henvendelse for å høre mer om mulighetene for å få oss til deres kommune/legevakt eller kurs i din nærhet.

Alle deltakere som består kurset får kursbevis og registreres i Helsedirektorates database.

Pris:
5000,- per deltaker.
Denne summen dekkes via Helsedirektoratets tilskuddsordning og kan søkes refundert av den enkelte kommune.

Varighet:
15 timer over to kursdager (08.30-16.00).

Kursgodkjenning:
Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Aktuelle instruktører