Akuttundervisning

Grunnleggende blodgasstolkning

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Praktisk informasjon

  • 4 timers varighet
  • ca. 30 personer
  • I deres eller våre lokaler
  • Passer for helsepersonell
  • Priser fra 10900,- per gruppe

Hva lærer du?

  • Indikasjoner og kontraindikasjoner
  • Basal sirkulasjon- og respirasjonsfysiologi
  • Oksygenering og ventilasjon
  • Syre-baseforstyrrelser
  • Systematisk tolkning av blodgass

Akuttundervisnings kurs i grunnleggende blodgasstolkning

Blodgass er en viktig blodprøve som tas av de fleste kritisk syke pasienter i akuttmottaket. Prøven gir viktig informasjon om pasientens pustefunksjon, blodsirkulasjon, elektrolyttnivåer og syre-basestatus - komplekse system med stort potensiale for alvorlig sykdom.

Det er ikke alltid lett å skjønne resultatene som blir presentert, men selv tilsynelatende små avvik i resultatene kan være av stor betydning for hvordan man behandler pasienten videre. Vi mener at alt helsepersonell som forventes å ta en blodgass bør kunne gjøre en grunnleggende vurdering av pasientens blodgassprøve. Dette vil bedre kommunikasjonen mellom de forskjellige delene av behandlingsapparatet, og til syvende og sist være til pasientens beste. I tillegg er blodgasstolkning gøy!

Vårt splitter nye kurs i grunnleggende blodgasstolkning har som mål at du skal kunne vurdere pasientens oksygeneringsstatus, gjenkjenne de vanligste syre-baseforstyrrelsene, og gjøre deg noen tanker om hva disse kan skyldes. Kurset varer i 4 timer og består av både teori og tolkningsøvelser.

Kurset passer blant annet for sykepleiere, sykepleierstudenter, medisinstudenter, leger og øvrig helsepersonell som ønsker å bli tryggere på blodgass eller friske opp tidligere kunnskaper!

Prisen er 10 900,- for 4 timer kurs på avtalt tidspunkt i deres lokaler for inntil 30 personer. Ved åpne kurs er prisen 480,- per deltaker.

Alle kurspriser inkluderer huskekort på solid materiale i lommeformat. Alle deltakere får kursbevis ved gjennomført kurs.

Førstkommende åpne kurs

Sted

Oslo
480,-

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Aktuelle instruktører