Akuttundervisning

AHLR (NRR)

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Praktisk informasjon

  • 4 timers varighet (+ e-læring)
  • 6 personer per gruppe
  • I deres eller våre lokaler
  • Passer for helsepersonell med akuttansvar
  • 8 880,- per gruppe

Hva lærer du?

  • Repetisjon av basal HLR
  • «Kjeden som redder liv»
  • Luftveishåndtering (tilpasset behov)
  • AHLR-sløyfen
  • Sikker bruk av aktuelle medikamenter

Kurs i avansert hjerte-lungeredning (AHLR)

AHLR er et kurs for helsepersonell med fokus på praktisk trening i avansert behandling av hjertestans. Her lærer du å behandle hjertestans i team med basal HLR, defibrillering, mer avanserte hjelpemidler og medikamenter. 

Kurset er utarbeidet og godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) etter gjeldende nasjonale retningslinjer. Det består av en kursbok med obligatorisk e-læringsmodul i forkant og en praktisk del på 4 timer med utelukkende fokus på ferdighets- og scenarietrening. Scenariene på kurset blir tilpasset ditt arbeidssted.

Kurset passer spesielt for helsepersonell som jobber innen anestesi, intensiv, legevakt, akuttmottak, offshore eller lignende, samt profesjonelt ambulansepersonell. Kurset er dessuten et krav for flere spesialistutdannelser for leger.

Målet for dagen er at alle skal få prøvd seg i de ulike rollene i et stansteam. Dette gjennom 5-6 realistiske teambaserte hjertestansscenarier.

Kurset krever at du behersker de basale ferdighetene som inngår i AHLR før påmelding. Det innebærer basal hjerte-lungeredning, grunnleggende luftveishåndtering, venekanylering og medikamenthåndtering. Ved manglende forkunnskaper kan kurset gjøres om til et dagskurs i AHLR (7-8 timer) der man først tar for seg disse ferdighetene. Dette anbefales spesielt for medisinstudenter, sykepleiestudenter og nyutdannede.

Pris for gruppekurs på avtalt tidspunkt i deres lokaler er  8 880,- inkl. e-læring og kurshefter. Ved åpne kurs er prisen 1 950,- per deltaker (30% studentrabatt).

Alle kursdeltakere får kursbevis/sertifisering utstedt av NRR ved fullført og bestått kurs.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Aktuelle instruktører