Akuttundervisning

AHLR Dagskurs (NRR)

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?

Praktisk informasjon

  • 7-8 timers varighet (+ e-læring)
  • 6 personer per gruppe
  • I deres eller våre lokaler
  • Passer for studenter og nyutdannede
  • 11 500,- per gruppe (30% studentrabatt)

Hva lærer du?

  • Repetisjon av basal HLR
  • «Kjeden som redder liv»
  • Luftveishåndtering (tilpasset behov)
  • AHLR-sløyfen
  • Sikker bruk av aktuelle medikamenter

Dagskurs i avansert hjerte-lungeredning (AHLR)

Vi tilbyr et utvidet dagskurs i Avansert HLR for deg som har noe begrenset erfaring med AHLR fra før. Dette gir en oppfriskning i basale ferdigheter som basal hjerte-lungeredning, bruk av hjertestarter, grunnleggende luftveishåndtering og venekanylering, i tillegg til det 4 timer lange AHLR-kurset hvor du lærer å behandle hjertestans i team med basal HLR, defibrillering, mer avanserte hjelpemidler og medikamenter. 

Dagskurset er sammensatt av NRRs kurs Avansert HLR og HLR for helsepersonell, og gir sertifisering i begge kurs.

Dette utvidede kurset anbefales blant annet for medisinstudenter, sykepleierstudenter, andre under helsepersonellutdanning, nyutdannede og deg som ønsker ekstra ferdighetstrening sammen med ditt AHLR-kurs.

Kurset er utarbeidet og godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) etter gjeldende nasjonale retningslinjer. Det består av en kursbok med obligatorisk e-læringsmodul i forkant og en praktisk kursdag med utelukkende fokus på ferdighets- og scenarietrening. Scenariene på kurset blir tilpasset ditt arbeidssted.

Målet for dagen er at alle skal få prøvd seg i de ulike rollene i et stansteam. Dette gjennom 6 realistiske teambaserte hjertestansscenarier.

Pris for gruppekurs på avtalt tidspunkt i deres lokaler er  11 500,- inkl. e-læring og kurshefter. Ved åpne kurs er prisen 2 450,- per deltaker (30% studentrabatt).

Alle kursdeltakere får kursbevis/sertifisering utstedt av NRR i både HHLR og AHLR ved fullført og bestått kurs.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?