Akuttundervisning

Warzawa 30.11.2019

Blodgasskurs for ANSA Warzawa

Stengt påmelding
Pris per person: 350,-

Praktisk informasjon

  • Når: 30.11.19 Kl. 09.30-14.30
  • Hvor: Grucy Hall, Williama Heerleina Lindleya 4
  • Adr.: Williama Heerleina Lindleya, 02-014 Warszawa, Polska
  • Kun for medlemmer av ANSA
  • ANSA-pris: 350,- per person

Hva lærer du?

  • Indikasjoner og kontraindikasjoner
  • Oksygenering og ventilasjon
  • Syre-baseforstyrrelser
  • Anion gap og delta ratio
  • Systematisk tolkning av blodgass

Kurs i blodgasstolkning for medlemmer av ANSA

Dette er et kurs i samarbeid med ANSA Polen og kun åpent for medlemmer av ANSA til vår rabatterte ANSA-pris.

Vårt kurs i grunnleggende blodgasstolkning har som mål at du skal kunne vurdere pasientens oksygeneringsstatus, gjenkjenne de vanligste syre-baseforstyrrelsene, og gjøre deg noen tanker om hva disse kan skyldes. Kurset varer i 4 timer og består av både teori og tolkningsøvelser.

Kursprisen inkluderer et huskekort trykket på solid plast i lommeformat samt et oppgavehefte som utleveres på kursdagen. Alle deltakere får kursbevis ved fullført kurs.

Husk at påmelding er bindende, se forøvrig våre betingelser. Hver oppmerksom på at det i forbindelse med påmelding til våre åpne kurs må opprettes egen profil i vår nettportal for hver deltaker.


Instruktør