Akuttundervisning

Anders René Wiik

Lege / Ambulansepersonell

91903216
post@akuttundervisning.no

Anders er lege med bakgrunn fra ambulansetjenesten gjennom studiet. Anders har pedagogisk erfaring etter tidligere å ha arbeidet som lærer, og er en av våre mest kunnskapsrike instruktører. Hans engasjement skinner tydelig gjennom på kurs, og få av oss er mer komfortable foran store menneskemengder enn Anders.

Spesialisert på disse kursene