Akuttundervisning

Anders Rønning

Lege

91903216
post@akuttundervisning.no

Anders er lege med erfaring fra både legevakt og ambulansetjeneste. Han er en av våre mest drevne kursledere i AHLR, med bakgrunn blant annet fra Akuttmedisinsk gruppe (AMG). Som instruktør er Anders opptatt av å formidle fagstoff på en enkel og lettfattelig måte – men uten å nedtone viktige nyanser.

Spesialisert på disse kursene

AHLR (NRR)

NRR-godkjent kurs i Avansert HLR for helsepersonell med behov for sertifisering i AHLR. E-læring og oppmøtebasert scenariotrening