Idun Magnetun Thorsen

PARAMEDIC

instruktorer-female

Idun er blant de første i Norge som fullførte bachelorutdanningen i prehospital arbeid ved OsloMet, og har siden det jobbet som paramedic ved ambulansetjenesten i Oslo. Som instruktør er Idun kjent for sin faglige grundighet, samtidig som hennes erfaring gjør at hun evner å sette fokus på de aller viktigste læringsmomentene.

På fritiden er Idun en svært aktiv og sosial person, og denne energien tar hun også med seg inn i undervisningsrommet som en engasjert og positiv instruktør.