Camilla Fagersand

SYKEPLEIER

instruktorer-female

Camilla er utdannet sykepleier og jobber i landets største og travleste akuttmottak. Her har hun en hektisk, men samtidig givende arbeidshverdag hvor hun håndterer et bredt spekter av både akutt syke og skadde pasienter. Effektiviteten har dette arbeidsjernet med seg også i livet ellers, og hun har en bred instruktørerfaring både fra sykehusets simuleringssenter, og som en av Akuttundervisnings mest aktive instruktører.

«Utrolig dyktig» og «engasjert instruktør» er beskrivelser som går igjen i kursdeltakernes evalueringer av Camilla.