Astrid Grüner

SYKEPLEIER / PARAMEDIC

instruktorer-female

Astrid har etter hvert samlet en solid CV. Hun er utdannet sykepleier og har gjennom sin arbeidserfaring i ambulansetjenesten også tatt fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider. I senere tid har hun i tillegg videreutdannet seg til tittelen «Paramedic» og fordypet seg innen psykiatri i prehospitalt arbeid. Hun har en variert arbeidsbakgrunn som blant annet inneholder flere år som sanitetssoldat i forsvaret med utenlandstjeneste, arbeid i akuttmottak ved sykehus og ambulansetjenesten.

Med sin brede erfaring har Astrid mange strenger å spille på som instruktør, både faglig og menneskelig. Hun er en trygg, god og engasjert instruktør som høster mange positive tilbakemeldinger fra sine kursdeltakere.